StrandRover

De StrandRover is een robot die de strandjutters helpt met het opruimen van het plastic op het strand. 

Onze missie

Zwerfafval in het milieu komt uiteindelijk in de Nederlandse wateren terecht, en vormt een plastic soep die schadelijk is voor het zeeleven. Uiteindelijk komen microplastics ook weer bij ons zelf terug op ons bord. De grootste plastic soep in Nederland wordt gevormd bij de Waddeneilanden, de Noordzee en de stranden aan onze kust. Wij van StrandRover zetten ons volledig in om deze vervuiling tegen te gaan, door het verschonen van onze stranden te bevorderen. Met onze autonome strandrobot willen wij de Nederlandse stranden weer vrij maken van microplastics, zwerfafval en andere soorten vervuilingen. 

Autonoom
De StrandRover kan volledig uit zichzelf op het strand rijden en de homebase terug vinden.
Team 3

Over ons

Wij zijn team StrandRover; een groep vierdejaars studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van het pre-graduation traject werken wij aan de ontwikkeling van een autonome strandrobot die wordt ingezet om de Waddenstranden afvalvrij te houden. Het StrandRover project wordt uitgevoerd door opeenvolgende groepen IPO studenten in samenwerking met studenten van andere opleidingen. Het huidige team (team 3) is bezig de eerste werkende StrandRover te realiseren.

Nieuwsbrief StrandRover