Team 1

Wij zijn het eerste team dat gaat werken aan dit project, in het studiejaar 2021-2022. Volgend schooljaar dragen wij dit project over aan een nieuwe groep studenten van verschillende studies.  Een groep 4e-jaars studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van het pre-graduation traject werken wij aan de ontwikkeling van een autonome strandrobot die kan worden ingezet om de Waddenstranden afvalvrij te houden. Het Strandrover-project wordt uitgevoerd door opeenvolgende groepen IPO studenten in samenwerking met studenten van andere opleidingen, uitgevoerd gedurende de komende twee jaar. 

niels kuijpens (26)

Mijn ambitie voor dit project is natuurlijk zoals bij elke opdracht die je krijgt het beste mogelijke werk neer te zetten. Wat dit project bijzonder maakt is dat je vanuit de Hanze gaat werken met een concept wat ook daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Wij staan als groep nog helemaal vooraan dus is het belangrijk om de weg voor de komende twee jaar neer te leggen. Voor mij zal het mooiste zijn als dit project er niet alleen mooi uitziet en goed in mijn portfolio staat, maar dat het een toegevoegde waarde heeft voor de community.

Focco Duinstra (21)

Dit project spreekt mij heel erg aan, omdat ik een sterke band heb met het wad. Ik ben vaak te vinden op Schiermonnikoog en heb met eigen ogen gezien hoe het strand vol lag met afval na de containerramp. Hierdoor heb ik een goed beeld bij de noodzaak van de robot. Het lijkt mij dan ook geweldig om het eind product uiteindelijk over het strand te zien rijden wetende dat ik hier een bijdrage aan geleverd heb en dat de robot een positieve impact heeft op de hoeveelheid afval op het strand.. Ik hoop dan ook dat we als groep flinke stappen kunnen zetten in het proces.

Esmée Eldering (26)

Plastic afval is een groot probleem. Het is daarom ook belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Het maken van een robot die onze kust schoon kan maken is een goede stap in die richting. Ik wil dan ook graag met mijn teamgenoten een mooi product neerzetten, dat bijdraagt aan bewustwording rondom het plastic probleem. Binnen het team houd ik mij bezig met het onderzoeken en verzamelen van informatie en verschillende mogelijkheden voor het opruimen van strandafval. Daarnaast zet ik dit om in informatieve illustraties die in een oogopslag de informatie weergeven.

Rieneke Wind (23)

Duurzaamheid, je wordt er tegenwoordig mee plat gegooid. Alles moet duurzaam en herbruikbaar, we moeten scheiden en recyclen. Naar mijn idee terecht. Wat we nemen van de aarde, komt uiteindelijk ook weer terug. Wat ontwerp ik en wat gebeurt er aan het einde van gebruik met mijn ontwerp? Waar ik telkens zoek naar nieuwe oplossingen in mijn ontwerpen, zijn deze oplossingen ook met duurzaamheid in het oog ontworpen. Binnen de groep houd ik mij bezig met het onderzoeken van de manieren van het machinaal rapen van plastic. Daarnaast kijk ik naar de invloed van ons ontwerp op de omgeving waarin het werkt. Ook peil ik zo nu en dan de voortgang aan de hand van de tijdsplanning, om zo de motivatie voor ons hoog te houden.

WhatsApp Image 2022-03-31 at 12.00.15 PM

Martijn du Toit (21)

Mijn ambitie is om door onderzoek en door eropuit te gaan, te leren over hoe afval in de natuur verdwijnt, en hoe wij als maatschappij met afval om kunnen gaan. Deze kennis wil ik samen met mijn studiegenoten helpen vertalen in een product dat de hele wereld wijst op dit cruciale probleem. Samen hoop ik zo richting een bewuste, duurzame maatschappij toe te werken. Mijn rol binnen de groep is om contacten te leggen met stakeholders om ons project aan te koppelen, en een netwerk voor informatie uitwisseling te bewerkstelligen. Bovendien hou ik er van om het overzicht binnen het team en het gehele project op een gezellige manier scherp te houden.

Rens Lotze (22)

“Als ontwerper ontwerp je het afval van morgen.” Deze uitspraak hou ik altijd in mijn achterhoofd tijdens het ontwerpen van nieuwe producten. Als ontwerper zijnde is het aan ons de taak om er voor te zorgen dat nieuwe producten deze wereld een stukje mooier achterlaten dan voorheen. Daarom vind ik dit project zo interessant: een product dat van zichzelf niet schadelijk voor het klimaat is ontwerpen, dat het enorme overschot aan plastic afval op de Nederlandse stranden tegengaat. Mijn rol binnen het team heeft tot nu toe vooral bestaan uit het doen van vooronderzoek om zo de precieze eisen waar onze ‘Strandrover’ aan moet gaan voldoen vast te stellen. Nu het vooronderzoek vordert wil ik nu mijn steentje bij gaan dragen aan het ontwerpen en testen van toekomstige prototypes.

Team 2

Wij, als Team 2 van de StrandRover, gaan verder met het project in het studiejaar 2022-2023. Wij zullen de StrandRover verder ontwerpen en kijken hoe we hem kunnen realiseren. Hiervoor geven we leiding aan drie andere groepen, die gaan werken aan het project. Dit zijn 2 groepen mechanica studenten, die gaan kijken naar de aandrijving van de StrandRover en de andere groep kijkt naar de grijparm op de StrandRover. Ook gaat er een honours groep onderzoeken hoe de StrandRover zijn afval gaat dumpen. 

Hannah Baalbergen (22)

Dit project sprak mij aan, omdat ik als ontwerper me erg wil focussen op duurzaamheid. Hierbij vind ik het erg interessant om te kijken naar welke materialen er gemaakt kunnen worden, die niet zo schadelijk zijn voor de natuur. Ook hoe je plastic kunt recyclen naar een nieuw materiaal. Daarvoor moet ook het plastic verzameld worden en hier is dit project perfect voor! Ik hoop aan het eind van dit een project een mooi voorbeeld te kunnen maken van een robot die makkelijk onze stranden schoner kan houden.

Wessel de Vries (21)

Het is iedereen bekend dat de immense hoeveelheid plastic afval grote schade aanbrengt aan mens en nog belangrijker de natuur. Het project strandrover geeft mij de mogelijkheid om mijn sterke punten in te zetten om dit grote maatschappelijke probleem aan te pakken. Mijn doel voor het project is om mijn beste beentje voor te zetten en samen met het team een zo goed mogelijke strandrover te realiseren die het grote afvalprobleem in de natuur kan verminderen en de stranden van de wereld hopelijk weer een stukje schoner maakt.

Anja Meijer (22)

Plastic op het strand is een groot probleem. Daarom vind ik het belangrijk dat de strandrover meehelpt aan het opruimen langs de kust. Niet alleen draagt de strandrover bij aan een stukje realisatie, de robot helpt de strandjutters mee die zich vrijwillig inzetten om de stranden schoon te houden.

Bernd Abeling (26)

Mijn naam is Bernd Abeling, 26 jaar en vierdejaars IPO student. Ik heb voor het Strand Rover project gekozen omdat ik het belangrijk vind om als ontwerper bezig te zijn met het maken van duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Tijdens mijn stage bij het lectoraat Circulaire Plastics heb ik mogen meemaken welke impact de mens met haar afval heeft op de oceanen en kustregio’s, en heb ik gewerkt aan het inzetten van een afvalstroom plastic uit de visserijen voor het maken van nieuwe producten. Het Strand Rover project biedt unieke kansen en uitdagingen. Het strand is een complex systeem van samenwerkende milieus, flora en fauna. De Strand Rover moet een positieve bijdrage kunnen leveren in dit complexe systeem, zonder dit systeem te verstoren. Binnen het Strand Rover project hoop ik belangrijke stappen te kunnen zetten als het gaat om het realiseren van een schoonmaakrobot voor het strand.

Team 3

In het studiejaar 2023-2024 gaan wij als team een grote slag maken; wij mogen de eerste StrandRover gaan realiseren! Aan ons is het de taak om alle eerdere ontwerpslagen te analyseren, itereren en uiteindelijk te gaan bouwen. Het doel; een werkende StrandRover die (met behulp van een afstandbediening) over het strand naar voren en achteren kan rijden, en bochten kan maken. Ook houden wij tijdens dit project rekening met de verschillende attachments die aan de robot vastgemaakt kunnen worden, zodat het volgende team een goede basis heeft om deze te ontwerpen. Een attachment is bijvoorbeeld een grijper of een robot arm die het plastic vastpakt en opruimt, maar dit kan ook een schutzeef zijn. 

Berend Hoiting

Zwerfafval is een groot probleem dat nog veel aandacht nodig heeft om te voorkomen en herstellen. Tijdens mijn opleiding IPO ben ik mij steeds bewuster geworden van de verantwoordelijkheid en invloed die wij als ontwerpers hebben over het tegengaan van vervuiling. Meewerken aan de StrandRover is een geweldige kans om bestaande vervuiling te verhelpen. Tijdens het project focussen we ons op de realisatie van de StrandRover. Ons doel is een platform te creëren om doorontwikkeld te worden door toekomstige teams.

Carlos Broersma

Iets ontwerpen wat vervolgens ook wordt gerealiseerd, is iets wat ik het allerleukste vind. Het project “StrandRover” sluit hier uitstekend bij aan en dat is dan ook de reden dat ik gekozen heb voor dit project. Ik hoop samen met het team grote stappen te kunnen maken richting een werkend eindproduct. Tijdens dit proces wil ik graag mijn kennis en vaardigheden verbeteren op het gebied van schetsen, Solidworks, prototyping en testing.

Jarit Mulder

Nu in het 4e jaar zijn we bezig met de ‘Pre-Graduation’, waarbij aan het begin van de periode verschillende projecten werden getoond. Mijn keuze voor het project viel al snel op de ‘StrandRover’, aangezien hier een aantal technische ontwerpaspecten aan te pas komen waar mijn interesses voornamelijk liggen. Het bijdragen aan een schoon strand is ook een erg mooi vooruitzicht wat wij met dit project willen bereiken; dit geeft extra waarde aan het project. Ik hoop een erg mooi resultaat te behalen samen met mijn projectgenoten en wellicht in de toekomst de StrandRover te zien rijden op de stranden.

Josua kok

Mijn naam is Josua Kok, een productontwerper met een technische achtergrond. Mijn ontwerpen zijn strak en functioneel. Door ervaring in machine- en metaalbedrijven kan ik producten ontwerpen die aan de eisen van opdrachtgevers voldoen. Ik ben bedreven in CAD-programma’s en het maken van renders en animaties. Het StrandRover project spreekt mij aan vanwege de uitdagende kansen. De StrandRover moet positief bijdragen aan het strand, zonder het systeem te verstoren. Ik hoop belangrijke stappen te zetten in het realiseren van een schoonmaakrobot voor het strand.

Rens van der Meulen

Een project zoals dit waarmee je de natuur een handje helpt spreekt mij erg aan, omdat ik mij als ontwerper wil inzetten voor duurzame projecten. Daarom is de StrandRover een prachtig initiatief voor het verzamelen van plastic van de Nederlandse stranden. Ik hoop dat we aan het einde van dit project een werkende strandrover kunnen realiseren die echt van waarde is voor de natuur.

Sasha Baars

In mijn werk als ontwerper probeer ik altijd esthetiek en techniek zo goed mogelijk met elkaar te combineren. Tijdens het project StrandRover III is het mijn ambitie om meer te leren over de technische aspecten van het ontwerpen, en hoe wij als groep het grote plastic probleem goed aan kunnen pakken. Zelf vind ik het heel belangrijk om zoveel mogelijk onderzoek uit te voeren naar onderwerpen zoals zonne-energie, autonome robots, thuisstations en draadloos opladen, maar ook ontwerpgerichte studies te doen naar organische vormen, licht en lampen, materiaalstudies en aerodynamica. Door al onze kennis met elkaar te delen kunnen we elkaar in dit project versterken en uiteindelijk een goede stap vooruit maken in het realiseren van de StrandRover!