Strandrover.nl

Probleem

Zwerfafval in het milieu komt uiteindelijk in zee terecht, en vormt een plastic soup die schadelijk is voor het zeeleven, maar ook voor zeevogels. Uiteindelijk komen microplastics ook weer bij ons zelf terug op ons bord. Hoe schadelijk dit is, is nog erg onduidelijk. Naast de mogelijke schadelijke gevolgen van zwerfafval is het zonde van de verbruikte energie en grondstoffen als plastic dat gerecycled zou kunnen worden verloren gaat.

Top 5
Meest voorkomende strandafval

90 procent van het gevonden afval op stranden bestaat uit plastic. Maar wat zie je dan zo al liggen?

Homebase

Voortbeweging

Afval detectie

Afval inzameling

Afval verwerking

Afval verwerking

De opdracht

Het is aan ons om een mechanisch product te ontwerpen, een Strandrover, dat zich zelfstandig over de stranden van de Waddeneilanden kan voortbewegen, en daar op zoek gaat naar zwerfafval.

Een Strandrover werkt solitair of in een groep, waarbij taken als detecteren, inzamelen en selecteren verdeeld kunnen worden. Daarnaast zijn ze in staat om in hun eigen energiebehoefte te voldoen door gebruik te maken van de zon en de wind.

Team 1

In het kader van het pre-graduation traject werken wij aan de ontwikkeling van een autonome strandrobot die kan worden ingezet om de Waddenstranden afvalvrij te houden. Het Strandrover-project wordt uitgevoerd door opeenvolgende groepen IPO studenten in samenwerking met studenten van andere opleidingen, uitgevoerd gedurende de komende twee jaar. 

Onze werkplek

Onderzoek

Morfologische kaart

We hebben per taak dat de robot moet gaan vervullen oplossingen geschetst en deze uitgespreid op een kaart. Deze is ook digitaal terug te bekijken (zie onderstaande link). Met behulp van deze individuele oplossingen hebben we onze concepten bedacht.

Concepten

SDG's

Abonneer op onze nieuwsbrief voor een maandelijkse update.

Hanzehogeschool Groningen